6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

UHT BİLİŞİM YAZILIM tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Kişisel Veriler

Kanun hükümleri uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek/tüzel kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Katılımcı/Müşteri; UHT BİLİŞİM YAZILIM’ın DEMO ya da LİSANSLI olarak kullanıma sunduğu program kurulumları esnasında; firma unvanını, ad-soyadını, telefon numarasını , e-posta adresini, paylaştığı firma ve kişisel bilgilerini, programa kaydedilen ek kullanıcı bilgilerini UHT BİLİŞİM YAZILIM’a iletmiş, açıklamış, kaydetmiş olabilir. UHT BİLİŞİM YAZILIM, Lisanslı kullanıcıları ayırt edebilmek için Bilgisayar adı, Kullanıcı adı, Anakart İşlemci ve Harddisk Marka modeli seri numarası, IP adresi gibi bilgilerini veritabanına kaydeder ve bu bilgileri hiç kimse ile paylaşmaz.

Sizden kişisel verilerinizi vermenizi istediğimizde reddedebilirsiniz. Ürünlerimizin çoğunun size hizmet sunabilmesi için bazı kişisel veriler gereklidir. Size bir ürün veya özellik sunmak üzere gerekli olan verileri sağlamamayı tercih ederseniz bu ürünü veya özelliği kullanamazsınız. Benzer şekilde, yasalar gereği kişisel verilerinizi toplamamız veya sizinle bir sözleşme yapmamız gerektiğinde bize bu verileri sağlamazsanız söz konusu sözleşmeyi yapamayız ya da kullandığınız mevcut bir ürünle ilgiliyse ürünü askıya alabilir veya iptal edebiliriz. Bu sırada böyle bir durum söz konusu olursa sizi bilgilendiririz. Veri sağlamanın isteğe bağlı olduğu durumlarda kişisel verileri paylaşmamayı tercih ederseniz bu verileri kullanan kişiselleştirme gibi özellikleri de kullanamazsınız.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

*Güncelleştirme, güvenli hale getirme, sorun giderme ve destek sunma da dahil olmak üzere ürünlerimizi sağlamak. Ayrıca hizmeti sağlamak veya istediğiniz işlemleri gerçekleştirmek için gerektiğinde veri paylaşımı da buna dahildir.

*Ürünlerimizi iyileştirmek ve geliştirmek.

*Ürünlerimizi kişiselleştirmek ve önerilerde bulunmak.

*Tanıtım amaçlı iletişimler, hedefleme içeren reklamlar ve ilgileneceğiniz teklifler sunmayı da kapsayan size yönelik reklam ve pazarlama uygulamaları.

*Lisans modeli ayırmak amaçlı kullanabilmekteyiz.

Tarafınızdan iletilmiş, açıklanmış, kaydedilmiş Kişisel Verilerinizi, Kanun’un 5. maddesi uyarınca “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla işleyebilmekteyiz.

Mevzuat hükümleri uyarınca açık rızanızın olduğu hallerde, toplanan kişisel verilerinizi Kanun’un maddelerine uygun olarak, reklam, pazarlama vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, mevcut veya sunulacak yeni UHT BİLİŞİM YAZILIM ve/veya UHT BİLİŞİM YAZILIM Grup Şirketi ürün ve/veya hizmetlerinin ve/veya özelliklerin tanıtılması amacıyla işleyebiliriz.

Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Toplamamızın Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi; satışa sunduğumuz programların kurulumu neticesinde veya Çerez Politikasında belirtilen kapsamda çerezler vasıtasıyla toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz. Toplanan Kişisel Veriler; yazılım, bulut, merkezi sunucu, Web Sitesi veri tabanına kaydedilebilmektedir.

Haklarınız Nelerdir ?

KVKK’nın haklarınızı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri

UHT BİLİŞİM YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ – HABİBE TEZGÖR

Kep adresi : habibe.tezgor@hs01.kep.tr

Adres : Tınaztepe mah. Eşrefpaşa Cad. No:237-241 Vural Plaza K:2 D:3 Konak / İZMİR

İletişim linki : uhtbilisim.com

E-posta adresi : bilgi@uhtbilisim.com

İletişim : 0532 111 82 12 (pbx)

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA VE TAAHHÜT METNİ

Bu Sözleşmeyi imzalayan Müşteri/Katılımcı, Aydınlatma Metni’ni okuduğunu, bu metni okuyarak, özel nitelikli ve normal nitelikli kişisel verilerinin neler olduğunu ve olabileceğini, kişisel verilerinin Şirket tarafından hangi amaçla ve ne şekilde toplandığını ve işleneceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki haklarını anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.